Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định số 72/2010/NĐ-CP quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 72/2010/NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 01/09/2010
Ngày ban hành : 08/07/2010 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác