Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về “cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội”
Mô tả : Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý, chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc Thành phố Hà Nội”.
Số hiệu văn bản : 50/2010/QĐ-UBND Ngày có hiệu lực: 19/10/2010
Ngày ban hành : 09/10/2010 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : UBND Thành phố Hà Nội Người ký : Trịnh Duy Hùng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực