Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định số 1873/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 1873/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực: 11/10/2010
Ngày ban hành : 11/10/2010 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác