Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 1690/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực: 16/09/2010
Ngày ban hành : 16/09/2010 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác