Chi tiết văn bản
Tên văn bản : QCVN 06 : 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
Mô tả :
Số hiệu văn bản : QCVN 06 : 2009/BTNMT Ngày có hiệu lực: 22/10/2009
Ngày ban hành : 07/10/2009 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Người ký : Phạm Khôi Nguyên
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác