Chi tiết văn bản
Tên văn bản : QCVN 04: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên
Mô tả : Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. 
Số hiệu văn bản : QCVN 04: 2009/BCT Ngày có hiệu lực: 08/10/2009
Ngày ban hành : 07/07/2009 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Đỗ Hữu Hào
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực