Chi tiết văn bản
Tên văn bản : TCVN 6213 - 1996 về nước khoáng thiên nhiên đóng chai
Mô tả : Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu văn bản : TCVN 6213 - 1996/ Ngày có hiệu lực: 15/09/2004
Ngày ban hành : 25/08/2004 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký : Bùi Mạnh Hải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực