Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư liên tịch số 147/2009/TTLT-BTC-BCT quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học
Mô tả : Quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học
Số hiệu văn bản : 147/2009/TTLT-BTC-BCT Ngày có hiệu lực: 14/09/2009
Ngày ban hành : 21/07/2009 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương Người ký : Đỗ Hữu Hào - Phạm Sỹ Danh
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác