Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 – 2010
Mô tả : Phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010
Số hiệu văn bản : 80/2006/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực: 29/04/2005
Ngày ban hành : 14/04/2006 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Phan Văn Khải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác