Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư số 01/2004/TT-BCN hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất
Mô tả :
Cơ sở sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt loại hình doanh nghiệp, có sử dụng năng lượng cho hoạt động chế biến, gia công, sản xuất sản phẩm hàng hoá; sửa chữa máy móc, thiết bị; khai thác mỏ; sản xuất điện năng; sản xuất, cung cấp nhiệt năng có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khác có liên quan.
Số hiệu văn bản : 01/2004/TT-BCN Ngày có hiệu lực: 17/07/2004
Ngày ban hành : 02/07/2004 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công nghiệp Người ký : Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Văn bản liên quan

Luật điện lực (03/12/2004)