Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
Mô tả : Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Số hiệu văn bản : 18/2003/QĐ-BXD Ngày có hiệu lực: 12/07/2003
Ngày ban hành : 27/06/2003 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng Người ký : Nguyễn Hồng Quân
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực