Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN về việc công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
Mô tả : Công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Số hiệu văn bản : 05/2006/QĐ-BCN Ngày có hiệu lực: 01/05/2006
Ngày ban hành : 04/04/2006 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Công nghiệp Người ký : Nguyễn Xuân Thuý
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác

Luật điện lực (03/12/2004)