Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Nghị định số 68/2005/NĐ-CP về an toàn hóa chất
Mô tả :
Nghị định này quy định về an toàn trong sản xuất (bao gồm các quá trình sản xuất, chế biến, sang chai, đóng gói), mua bán, vận chuyển, cất giữ, sử dụng, thu gom, tiêu huỷ và thải bỏ các hóa chất nguy hiểm. 
Số hiệu văn bản : 68/2005/NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 05/06/2005
Ngày ban hành : 20/05/2005 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực