Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Mô tả : Thông tư này áp dụng đối với các doannh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động

Số hiệu văn bản : 37/2005/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực: 13/01/2006
Ngày ban hành : 29/12/2005 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký : Nguyễn Thị Hằng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực