Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mô tả : Ban hành kèm theo Quyết định này các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
 
Số hiệu văn bản : 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực: 13/01/2006
Ngày ban hành : 29/12/2005 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký : Nguyễn Thị Hằng
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực