Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Quyết định 1873/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 1873/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực: 11/10/2010
Ngày ban hành : 11/10/2010 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực

Các văn bản khác