Chi tiết văn bản
Tên văn bản : Luật Bảo vệ Môi trường 2005
Mô tả : Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường
Số hiệu văn bản : LS52/2005/QH11 Ngày có hiệu lực: 01/07/2006
Ngày ban hành : 29/11/2005 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành : Quốc Hội Người ký : Nguyễn Văn An
Hiệu lực văn bản : Còn hiệu lực