Cập nhật : 01:05 PM 14/09/2018

Nâng cao hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) – phải bắt đầu từ đâu?

Jonathan Wilkins – Giám đốc tại EU Automation đã giải thích 3 khái niệm quan trọng khi áp dụng “hiệu suất thiết bị tổng thể” (TPM) – công cụ cần thiết đối với bất kỳ ngành sản xuất nào đang mong muốn đẩy mạnh mô hình sản xuất tinh gọn.

Đồng Nai: Tăng cường năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp nông thôn

Từ nguồn vốn khuyến công, các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được hỗ trợ một cách toàn diện, từ nâng cao năng lực quản lý, chất lượng nguồn nhân lực đến mở rộng thị trường. Đặc biệt, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, nhằm cải thiện sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.