Tin mới cập nhật

Công ty Cường Vinh đạt được nhiều kết quả tích cực từ hoạt động 5S

Công ty TNHH SX và TM-DV Cường Vinh là doanh nghiệp chuyên đúc vỏ động cơ và sản xuất động cơ hoàn chỉnh của quạt, máy lạnh, máy công nghiệp. Trong năm 2018, trước yêu cầu ngày càng càng cao của khách hàng, Công ty đã quyết tâm triển khai thành công hoạt động Thực hành tốt 5S. Quá trình thực hiện này nhận được sự hỗ trợ của các cán bộ tư vấn thuộc chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” của Bộ Công Thương.